Học vấn và kinh nghiệm

Học Vấn

- Tốt nghiệp BS Đa Khoa
- Tốt nghiệp Chuyên Khoa I
- Tốt nghiệp Chuyên Khoa II

Chứng chỉ

- Chứng chỉ tiêm khớp và Tiêm mô quanh gân ĐHYD HCM
- Chứng chỉ PHCN – VLTL
- Chứng chỉ siêu âm tim tại BV Chợ Rẫy năm 2017
- Chứng chỉ nội soi dạ dày – tá tràng tại BV Chợ Rẫy

Nghiệp Vụ

- Nghiệp vụ sư phạm giảng viên Đại học
- Trung Cấp nghiệp vụ hành chính chính trị học viện cán bộ

Nghiên cứu khoa học

- Tác giả: Đề Tài Mô hình bệnh tật người cao tuổi tại Thừa Thiên Huế(Luận Văn BS Đa Khoa)
- Đề tài mô hình bệnh tật người cao tuổi tại TP.Hồ Chí Minh (Luận văn CKII)

Kinh Nghiệm

- Viện Tim Tâm Đức
- BV PHCN-BNN
- BV Vinmec SG

Đào tạo liên tục

- Chứng nhận về cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh
thần kinh tại BV Nguyễn Tri Phương
- Chứng nhận về tham gia đào tạo liên tục chuyên đề MRI
- Chứng nhận đào tạo hình ảnh đa mô thức
bệnh lý gan mật

Thông tin Bác Sĩ

Bác sĩ Chuyên Khoa II Nguyễn Minh Thơm:

 • Tốt nghiệp bác sĩ y đa khoa
 • Tốt nghiệp Chuyên Khoa I
 • Tốt nghiệp Chuyên Khoa II

Chứng chỉ

 • Chứng chỉ tiêm khớp và tiêm mô quanh gân ĐHYD TPHCM
 • Chứng chỉ PHCN – VLTL trường ĐHYK Huế
 • Chứng chỉ siêu âm tim tại BV Chợ Rẫy 2017
 • Chứng chỉ nội soi dạ dày – tá trạng tại BV Chợ Rẫy
 • Chứng chỉ nghiệp vụ sư phảm giảng viên Đại Học
 • Trung Cấp nghiệp vụ hành chính chính trị học viện cán bộ
 • Chứng nhận tham gia đào tạo liên tục về Cập nhật kiến thức chẩn đoán hình ảnh thần kinh tại BV Nguyễn Tri Phương – Chứng nhận về tham gia đào tạo liên tục chuyên đề MRI

Kinh Nghiệm

 • Viện Tim Tâm Đức
 • BV PHCN-BNN
 • Vinmec SG

Thông tin của bạn